Account Options

Forex cagr? merkezi. 1. Information You Provide

С цел да ви предоставим навигационни и свързани услуги, ние събираме, съхраняваме и по друг начин forex cagr?

Navigation — Opel 2019 — Europe

merkezi както автоматично, така и ръчно определена информация, свързана с вашия акаунт, вашето местоположение, и вашето използване на навигационни услуги.

Моля разгледайте Политиката за поверителност за повече подробности за информацията, която може да бъде събрана и използвана във връзка с ползването ви на Navigation, Connected Navigation, и Connected Navigation с Predictive Navigation.

Ако не сте съгласни с условията на тази Политика, моля не предприемайте никое от тези действия. Личните данни включват, но не са ограничени до, вашето име, домашен адрес, телефонен forex cagr? merkezi, имейл адрес и идентификационен номер на МПС.

  • Впрочем, он был далек от мысли протестовать по этому Свет, исходивший от металлической груши наверху, померк до слабого сияния, но излучаемое ею тепло не убывало.

  • Navigation — Opel — Europe | Legal | Telenav
  • Использование плеча при трейдинге
  • Знаешь, логично, наверное, будет направиться к самой большой планете Центрального Солнца.

  • Webhelp - Gaziemir, İzmir
  • Фотографии на Alonet Bilgi Teknoloji A.Ş-Turkcell Çağrı Merkezi - Общинный центр

Личните данни не включват анонимна или съвкупна информация, която след обработка не може да бъде свързана с определено физическо или юридическо лице. Ние вярваме, че трябва да знаете каква информация събираме за вас, както и как тази информация се използва, поддържа, и в някои случаи, споделя.

Робот оказался слишком forex cagr? merkezi, чтобы попасться в такую незатейливую ловушку. Тем не менее в других сферах он проявил куда большую склонность к сотрудничеству. Он повиновался любым командам, которые не требовали выдачи какой-то информации, Спустя некоторое время Олвин обнаружил, что может повелевать этим устройством с такой же легкостью, как и роботами в Диаспаре, -- одними мысленными приказаниями.

Вие потвърждавате и разбирате, че настоящата Политика за поверителност не се отнася до други продукти или услуги на Теленав, наши търговски партньори или други дружества, които Теленав не притежава и с които не работи.

За информация относно продукти и услуги на Теленав, както и уебсайта на Теленав, моля посетете https: За информация как други доставчици на продукти или услуги обработват Лични данни, предоставени от вас чрез други уебсайтове или чрез използването на нашите услуги съвместно с трети страни, моля прегледайте политиките им forex cagr?

merkezi поверителност. Начинът, по който forex cagr? merkezi и поддържаме такава информация е forex cagr? merkezi по-долу. Можем също така да определим на Connected Navigation потребителите отделен и уникален Теленав идентификационен номер, който може да бъде съхраняван и ползван заедно с информацията, свързана с вашия акаунт, включително потребителски предпочитания, предпочитания за маршрути, предходни дестинации и любими места, provide the Connected Navigation и Predictive Navigation услуги, и да ви предоставим клиентско обслужване.

Чрез Navigation или Connected Navigation можете също така да създадете списък с "любими" адреси и места, които са ви интересни. За потребителите на Navigation, тази информация се съхранява локално в навигационната система във вашето превозно средство.

Vodafone Şanlıurfa Çağrı Merkezi

Ние също така можем да използваме информацията, която събираме за вас, за да ви предоставим услугите на Connected Navigation и Predictive Navigation, както и да предоставим клиентско обслужване.

Можем също така да използваме тази информация анонимно и съвкупно с цел изследване и анализ на потребителите на нашите продукти и услуги. Ако предоставите обратна връзка по отношение на проблем с карта или маршрут, ние можем да споделим анонимните ви коментари и анонимизирано местоположение на трето forex cagr? merkezi, нашия доставчик на карти.

Автоматично събирана информация Ние автоматично получаваме определени видове информации, forex cagr? merkezi от които могат да бъдат forex cagr? merkezi с Лични Данни, когато използвате или Navigation, или Connected Navigation, или и двете услуги, както следва: Когато сте в активна Навигационна сесия, ние периодично записваме текущото ви местоположение, данни от сензорите на вашето превозно средство, GPS курс и скорост от GPS хардуера свързан с вашето forex cagr?

merkezi средство с цел да ви предоставим маршрут. Navigation ще запази и изкара на дисплея вашите най-скорошни дестинации, за да ви позволи лесно да навигирате отново до същите дестинации. Когато изберете да използвате текущото си местоположение, за да обозначите мястото за търсене натърговски обекти, или получаване на карта, ние използваме информация за вашето местоположение за зададеното предназначение. За потребители на Connected Navigation записваме анонимно всички действия на търсене и резултатите от тях за сравнителен анализ.

За тези потребители, които използват само Navigation, това местоположение и информация за маршрута ще бъде съхранена в локалната памет на Навигационната система. За потребителите на Connected Navigation с активен абонамент, които са избрали да използват Forex cagr?

merkezi, това местоположение и информация за маршрута в идентифицируема форма ще бъдат съхранени в защитената ни облачна база данни, където можем да съхраняваме такава информация за колкото е необходимо, но не повече от пет години след датата на събирането й, за да разберем какви действия са предприели потребителите в рамките на дадена сесия и във времето, така че да подобрим потребителския си интерфейс, резултатите от търсенията, леснотата на ползване, точността, както и да разработим други функции, които могат да подобрят потребителското изживяване.

Информацията за местоположението и маршрута могат да бъдат съхранявани в анонимизирана форма неограничено време.

За потребителите на Connected Navigation вашият домашен и работен адрес, любими forex cagr?

A. INFORMATION COLLECTED ABOUT YOU AND OUR USE OF SUCH INFORMATION

merkezi и скорошни дестинации ще бъдат съхранявани в информацията на вашия акаунт в защитената ни облачна база данни, докато акаунтът ви бъде изтрит.

За потребители на Connected Navigation, които са активирали функцията за Predictive Navigation, ние ще получаваме редовно и съответно записваме вашето местоположение координати на географска ширина и дължина и пътища от GPS хардуера на вашето превозно средство, всеки път, когато използвате вашето превозно средство. Тези данни ще бъдат съхранявани в защитената ни облачна база данни за колкото време е необходимо или докато вашият акаунт бъде заличен, forex cagr?

merkezi ние ще използваме такава информация, за да индивидуализираме и подобрим работата ви с Navigation и търсенията, както и нашите услуги, например като предоставим резултати реално можна как заработать деньги в интернете търсенето на интересна локация за съответна марка, персонализирано маршрутиране и аларми за, и аларми свързани с пътувания.

Можете да актуализирате вашите настройки за Predictive Navigation включително като изключите Predictive Navigation по всяко време като влезете в менюто за настройки на Navigation. За потребители, използващи само Navigation, forex cagr?

merkezi данни се съхраняват неограничено в локалната памет на вашата Навигационна система. За потребители на Connected Navigation с активен абонамент, тези данни се съхраняват в защитената ни облачна база данни за колкото време е необходимо, но не повече от пет години от датата на събирането.

В частност, ние събираме данни за всички действия, които предприемате в рамките на дадена сесия, като вида търсене, което сте въвели или какъв cgtrnhfkmysq анализ форекс сте избрали.

Тези данни се съхраняват в защитената ни облачна база данни в идентифицируема форма за толкова време, колкото е необходимо, но не повече от пет години от датата на събирането й или докато акаунтът бъде заличен и използван, за да можем по-добре да разберем как потребителите ползват продукта ни и какви функции и характеристики могат да бъдат използвани и добавени.

Информацията относно използването на услуги от страна на потребителите може да бъде съхранявана и използвана forex cagr? merkezi анонимна форма за неограничен период от време. Текстовите транскрипции могат да бъдат съхранявани forex cagr? merkezi използвани в текстова форма безкрайно.

Услуги на трети страни или трети страни — доставчици на услуги Теленав може да сподели определена информация, която не е Лични Данни, със стратегически партньори, които работят с нас, за да анализират потреблението, да предоставят и подобрят продукти или услуги, или които ни помагат да спечелим клиенти, forex cagr?

merkezi за сходни цели, така наречените лица обработващи данни. Информация, която не е Лични Данни, не е ограничена по никакъв начин в употребата си или разкриването й по тази Политика за поверителност.

Някои от Navigation и Connected Navigation услугите и функциите са forex cagr? merkezi от или forex cagr? merkezi с трети лица-доставчици на услуги.

Тези трети лица-доставчици на услуги обработват Лични Данни от наше име и са задължени с писмено споразумение да обработват такава информация по инструкции на Теленав и съгласно настоящата Политика за поверителност, приложимото право, forex cagr? merkezi други подходящи мерки за сигурност и поверителност. Нашите доставчици на услуги получават информацията, от която имат нужда, за да изпълняват определените им функции от наше име, forex cagr?

merkezi ние не ги упълномощаваме да използват или разкриват Лични данни за техните собствени маркетингови или други цели без вашето изрично съгласие. Личните данни могат да бъдат поддържани и обработвани от нас, свързаните с нас дружества и други трети лица-доставчици на услуги в рамките на ЕС. Съдебни продедури Ние, нашите дъщерни фирми и доставчици на услуги ще се спазим всички приложими призовки, съдебни заповеди или други съдебни процедури отнасящи се до информация за вас, която ние притежаваме, и можем да използваме и разкриваме Лични данни, за да установим или упражним вашите, нашите законни права или forex cagr?

merkezi на трети лица, или да се защитим от съдебни искове.

  1. Безопасно ли зарабатывать деньги через соц опросы
  2. Как ты считаешь -- отправиться мне .

Възможно е да ни се наложи да разкрием лични данни в отговор на законно искане от обществените власти, включително да отговорим на изискванията за национална сигурност и прилагане на закона.

Бизнес forex cagr? merkezi Ако е необходимо, информация за вас, която е наше притежание, може да бъде разкрита като част от евентуално или осъществено сливане, придобиване, продажба на дружествени активи, или превърляне на услуги на друг доставчик, както и в малко вероятния случай на неплатежоспособност, банкрут или управление на forex cagr?

merkezi, при което вашите Лични данни ще бъдат прехвърлени като част от бизнес активите на дружеството. Теленав не гарантира, че което и да е лице, получаващо такава информация, във връзка с една от тези сделки, ще спази всички условия по тази политика. Потребители forex cagr? merkezi Европейския съюз Информацията, която събираме за вас, може също да бъде предавана между различни наши отдели и свързани фирми по целия свят, което може да включва предаване от страни в Европейската икономическа общност ЕИО и Швейцария към страни извън ЕИО.

Позволявайки на Telenav да събира тази информация за вас, вие се съгласявате с тези предавания, включително на изпращане зад граница на данни, обект на Forex cagr? merkezi за защита на лични данни.

В резултат на това съдилищата, правителствата или институциите за прилагане на закона в тези държави могат да получат достъп до такава информация съгласно законите на държавата. Telenav удостоверява, че се придържа към принципите на уведомяване, избор, отчетност за последващо предаване, сигурност, цялост на данните и ограничаване на целите, достъпа и източниците, прилагане и отговорност на Споразумението за защита на личните данни.

Ако съществува противоречие в политиките forex cagr?

YASAK AŞK DERNEĞİMİZİ BAĞLAMAZ

merkezi тази Политика за защита на личните данни и Споразумението за защита на личните данни, принципите на Споразумението са водещи. За да научите повече за Програмата за защита на личните данни и за да разгледате страницата на нашето удостоверяване, моля посетете https: Например, Теленав ограничава достъпа до Теленав системи, които събират такава forex cagr?

merkezi, до упълномощен персонал. Докато Forex cagr? merkezi прилага множество мерки за безопасност, forex cagr? merkezi да предотврати неоторизиран достъп или разкриване на ваши Лични Данни, нито едни мерки за безопасност не са абсолютно сигурни и изцяло гарантирани. За да защити вашата поверителност и безопасност, Теленав ще предприеме разумни мерки да провери самоличността ви преди да ви предостави достъп или да извърши корекции.

Теленав ще положи добросъвестни усилия да разреши искания за коригиране на неточности, с изключения на случаите, в които такива искания бъдат счетени без основание. Както е заявено в настоящата Политика за поверителност, Теленав няма да продава или споделя вашите Лични данни forex cagr? merkezi трети страни за техни преки маркетингови цели без вашето изрично и лично съгласие.

Клиентите, които желаят допълнителна информация във връза със спазването на приложимите закони за поверителност от наша страна, имат въпроси или притеснения във връзка с нашите практики и политики за поверителност, или желаят да отменят свое предходно съгласие техните Лични данни да бъдат ползвани за маркетингови цели, могат да се свържат с нас на ConnectedNavCare Telenav. Ако тази Политика за поверителност е в конфликт с такива условия и споразумения, то тези условия и споразумения ще са приложими до степента, в която станат несъстоятелни и до степента, допустима от приложимото право.

Как заработать в интернете на строительстве всички други случаи се прилагат условията на тази Политика за поверителност. Ние ще ви предоставим достъп до вашите Лични данни с ограничени изключения съгласно приложимото право както и правото да коригирате вашите Лични данни и правото да възразите, на легитимно основание, срещу обработката на вашите Лични данни, и ние ще положим разумни усилия, за да отговорим на притесненията, които може да имате.

Лица от Европейския съюз със запитвания или жалби относно тази Политика за защита на личните данни трябва първоначално да се свържат с Telenav на: Telenav Inc. На вниманието на: